Info

Distancer: 7-14 km & halv og hel marathon

Depot & forplejning:
Depotet vil være med blandet indhold af væsker og spise, som er sponsoreret af Føtex Korsør (Varehuschef Kenneth Biller). Der vil bl.a. være cola, kakao, saft, vand, kanelgifler el. mazarintærte, slik, chokolade, peanuts el. saltstænger.
  • Nogle løb vil der efter gennemførsel være øl og lidt at spise. (annoncering vil ske)
Depotet er placeret ved start & mål, og passeres for hver omgang på 7,03 km.
Gennemførelse:
Trivsel 24syv Marathon løbes efter Klub100 reglementet. Løbet gennemføres kun, såfremt der er minimum 5 marathonløbere til start med intentionen om at gennemføre, hvorefter løbet tæller officielt til Klub100 statistikken, hvis minimum 3 gennemfører. Alle der gennemfører uanset distance får samtidig en medalje. Ydermere lægges diplomet op her på siden under ‘diplom’. Ifølge Klub100 marathon Danmarks reglement kan du opgradere en distance, men ikke nedgradere. I Trivsel 24/7 marathon kan du hverken eller. Der findes tre muligheder ved et løbs afslutning; DNS, DNF eller gennemført på den tilmeldte distance. Du må hellere tilmelde dig på marathon og tage en DNF, hvis dette bliver nødvendigt, hvis du har en skjult hensigt om at løbe marathon og det skal medtælles til Klub100 statistikken. MEDALJER TIL ALLE SOM GENNEMFØRER DEN TILMELDTE DISTANCE. OPGRADERING ER MULIGT FØR OG UNDER LØBET. MEDALJE FÅS SÅFREMT DEN OPGRADERET DISTANCE ER GENNEMFØRT. NEDGRADERING FØR START SKAL VÆRE NOTERET PÅ DELTAGERLISTEN 15 MIN FØR START VED FREMMØDET. NEDGRADERING UNDER LØBET ER IKKE MULIGT. GENNEMFØRER MAN IKKE DEN TILMELDTE ELLER OPGRADERET DISTANCE, TÆLLER DEN SOM EN DNF’ER = DID NOT FINISH, OG DERMED INGEN MEDALJE.      
Afbud:
Forhindring af fremmøde bedes du ringe eller kontakte mig på sms 29 46 53 64, eller pr mail 9919kenneth@gmail.com Dit deltagergebyr kan du ikke få refunderet, men derimod få flyttet til et nyt løb på et selvvalgt tidspunkt. (Ved støtteløb skal afbudet falde 24 timer før løbsafholdelse, for at kunne få overført sin betaling til et andet løb, ellers gå betalingen til depot, samt støtten) Kommer du for sent til løb noteres din bruttotid (altså fra startskuddet lyder).  
Tidstagning & tidsgrænse:
Man står selv for tidstagning. Der er samlet start på det annoncerede starttidspunkt og uret stoppes først, når målstregen passeres. Autopausefunktionen skal være deaktiveret. Du måler selv din sluttid og skriver den på resultatlisten, hvilken ligger i depotet (ellers spørg efter den). Kommer du for sent til løb noteres din bruttotid (altså fra startskuddet lyder). Tidsgrænsen er 5:30 min.  
Ansvar:
Alle ens genstande som tasker + værdigenstande mm, opbevares på eget ansvar.  
Toilet og bad forhold:
Se begivenhed.
Færdselsloven:
Færdselsloven skal overholdes. Affald hører ikke til i naturen, kast derfor skrald og papir i en affaldspose. Tidlig start er ikke mulig uanset socialt arrangement. Andre distancer end marathon kan få lov at starte forskudt, såfremt det aftales på forhånd med arrangøren.